ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - - ธุรการ (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) 14 ม.ค. 65
.:: ข่าวทั้งหมด ::.