ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - - กลุ่มงานอำนวยการ (สำนักงานจังหวัด) 24 มิ.ย. 65
ประกาศจังหวัดเชียงรายเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - - ธุรการ (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) 22 มิ.ย. 65
ประกาศจังหวัดเชียงรายเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - - ธุรการ (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) 22 มิ.ย. 65
.:: ข่าวทั้งหมด ::.