ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 22 ก.พ. 67
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567 - - งานสารบรรณกลางจังหวัด (งานสารบรรณกลางจังหวัด) 5 ก.พ. 67
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริมต้นใช้งาน - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 2 ก.พ. 67
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - - ธุรการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย) 29 ม.ค. 67
.:: ข่าวทั้งหมด ::.