ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายประจำเดือน มิถุนายน 2564 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 15 ก.ค. 64
การทำจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามราคา 80 บาท ในส่วนภูมิภาค - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ - - ธุรการ (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย) 25 มิ.ย. 64
ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายประจำเดือน พฤษภาคม 2564 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 15 มิ.ย. 64
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 8 มิ.ย. 64
.:: ข่าวทั้งหมด ::.