สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 22 มิ.ย. 65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - - ธุรการ (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) 31 พ.ค. 65
การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2565 - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 18 พ.ค. 65
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 27 เม.ย. 65
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 27 เม.ย. 65
.:: ข่าวทั้งหมด ::.