ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - - ธุรการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย) 26 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Master Open House "เปิดบ้าน ป.โท รัฐศาสตร์ฯ มช." - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 11 ม.ค. 66
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ - - ธุรการ (พาณิชย์จังหวัด) 9 ม.ค. 66
กำหนดปฏิทินทดสอบภาษาอังกฤษ - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 30 พ.ย. 65
.:: ข่าวทั้งหมด ::.