ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายประจำเดือน กันยายน 2564 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 17 ต.ค. 64
ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายประจำเดือน สิงหาคม 2564 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 17 ก.ย. 64
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)" - - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัด) 23 ส.ค. 64
ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายประจำเดือน กรกฎาคม 2564 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 17 ส.ค. 64
.:: ข่าวทั้งหมด ::.