แจ้งย้ายอาคารที่ทำการ - - ธุรการ (บังคับคดีจังหวัด) 12 ก.ย. 66
สมุดภาพโขนพระราชทาน จังหวัดเชียงราย - - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัด) 7 ก.ย. 66
.:: ข่าวทั้งหมด ::.