สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 22 มิ.ย. 65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - - ธุรการ (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) 31 พ.ค. 65
.:: ข่าวทั้งหมด ::.