กำหนดปฏิทินทดสอบภาษาอังกฤษ - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 30 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ และหลักสูตรปริญญาโท - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 29 พ.ย. 65
การรับสมัครทุนรัฐบาล จำนวน 3 ประเภท - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 24 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั้วหประดับปริญญา) ประจำปี 2566 สำนักงาน ก.พ. - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 18 พ.ย. 65
ขอประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 10 พ.ย. 65
.:: ข่าวทั้งหมด ::.