ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่ - - งานเอกสาร (เทศบาลตำบลแม่ยาว (อ.เมืองเชียงราย)) 30 พ.ย. 64
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - - งานเอกสาร (เทศบาลตำบลแม่ยาว (อ.เมืองเชียงราย)) 15 พ.ย. 64
.:: ข่าวทั้งหมด ::.