ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองบวกบอน - - งานเอกสาร (เทศบาลตำบลเวียงชัย (อ.เวียงชัย)) 8 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - - งานเอกสาร (เทศบาลตำบลแม่ลาว (อ.แม่ลาว)) 2 ก.ย. 64
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๔ - - งานเอกสาร (เทศบาลตำบลเวียงชัย (อ.เวียงชัย)) 31 ส.ค. 64
.:: ข่าวทั้งหมด ::.